Ingrid-fonden

SPONSRING

Sport och idrott är viktigt för alla på många plan. De endorfiner man frigör har stor betydelse för den mentala hälsan. Men även den kondition och de muskler man bygger upp är viktigt för att få ett rikt och starkt liv. I unga år är idrotten viktig även av andra skäl. Ungdomar som idrottar har oftast en mer meningsfull fritid och orkar med skolan bättre än de som inte idrottar. Idrotten fostrar och ger många fina minnen av kämpaglöd, samhörighet och vänskap. Tuffa förluster härdar och fina vinster motiverar.

Advokatbyrån har sponsrat bl a Predators Kristianstad Amerikanska Fotbollsförening, Kristianstads Karateklubb, Christianstads Skytteklubb, IFK Kristianstad och KDFF.

Advokatbyrån sponsrar även enskilda idrottsutövare under 21 år (det året man fyller 21 år) som är bosatta i Kristianstad med omnejd.

Du som önskar sponsorbidrag från advokatbyrån, kan ansöka om sponsring upp till 10 000 kr. Ansökan inges senast den 24 maj varje år. Den 24 juni varje år meddelas vem eller vilka som erhållit hela sponsorbeloppet eller vilka som får dela på det. Du som ansöker ska i ansökan beskriva vem du är, vilken eller vilka idrotter du sysslar med, vilka mål du har  i framtiden, varför du söker bidrag och vad det ska gå till samt vilket mervärde det är för advokatbyrån att sponsra dig. Vid frågor mejla ib@advokatib.se. De som utser vilka vi sponsrar är undertecknad samt Harald Björnwid och Oskar Björnwid.

Lycka till!
Ingrid Björnwid

Skicka in er ansökan nedan