Allmän praktik

Allmän praktik innebär att vi biträder klienter i samband med tvister av olika karaktär och har stor processvana.

Advokatbyrån åtar sig uppdrag bl a angående avtalsrätt, skadeståndsrätt och personskaderätt.

För att möta upp klientens behov av expertis, samarbetar advokatbyrån med sakkunniga inom flera olika områden.