Brottmål

Advokatbyrån har mångårig erfarenhet inom området brottmål och är väl bekant med hur dessa ärenden hanteras hela vägen från polisanmälan till sista rättegångsdagen.

Offentlig försvarare
Som offentlig försvarare biträder man klienten under polisförhör, vid häktningsförhandlingar och huvudförhandlingar i domstolen, granskar förundersökningsprotokoll, bevisningen och gör rättsliga överväganden m m.

Målsägandebiträde
Som målsägandebiträde utgör man ett stöd för den som utsatts för brott. Man deltar vid polisförhör och domstolsförhandling. I många fall hjälper man till med att framställa och hantera skadeståndsanspråk.