Familjerätt

Familjerätt omfattar flera områden.
De områden som byrån särskilt inriktar sig på är mål om vårdnad om barn, barns boende och umgängesrätt med barn.
Det är alltid barnens bästa som är avgörande.
Med kunskap om vad lagen och praxis säger, är målet att arbeta fram en lösning som är bra för alla parter.