Förvaltningsrätt

Advokatbyrån åtar sig uppdrag för den enskilde som behöver stöd i ärenden mot förvaltningsmyndigheter.
Vi arbetar huvudsakligen inom följande områden:

  • LVU – Lagen om vård av unga
  • LVM – Lagen om vård av missbrukare
  • LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård
  • Utlänningsrätt – Asylärenden