Socialrätt

En domstol kan besluta om tvångsvård enligt lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Tvångsvård är ett allvarligt ingripande som kan bli aktuellt när det finns en risk för att en person skadar sig själv eller andra. Ett beslut om tvångsvård är ett ytterst ingripande beslut i en persons liv och det är i dessa mål av vikt att anlita ett juridiskt ombud som är engagerad och aktivt tillvaratar klientens rättigheter.

Du har rätt till ett offentligt biträde i sådana mål och du kan välja vem som ska vara ditt offentliga biträde. Om du vill önska någon från Advokatfirman Ingrid Björnwid som ditt offentliga biträde uppge Ingrid Björnwids eller Anna Odebäcks namn till domstol eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Det är staten som betalar kostnaden för ditt offentliga biträde.

Välkommen att kontakta oss för ett inledande samtal.

Förkortningar rörande tvångsvård:

  • LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av ungdom)
  • LVM (lagen om vård av missbrukare)
  • LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård)